Zadzwoń lub napisz
biuro@adwokatczestochowa.info

+48 698 785 540

poniedziałek - piątek
od 9:00 do 17:00

Treść główna

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa prawnego
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji  publicznej oraz innymi instytucjami państwowymi
 • sporządzania pism procesowych
 • sporządzania opinii prawnych oraz umów
 • substutucji - zastępstwa procesowego
 • mediacji między stronami sporu.

Główne obszary działalności Kancelarii:

 1. Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń:
  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach
  • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
  • obrona skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o:
   • warunkowe przedterminowe zwolnienie
   • przerwę w karze
   • odroczenie wykonania kary
   • dozór elektroniczny.
 2. Prawo rodzinne i opiekuńcze:
  • rozwody
  • separacje
  • alimenty
  • przysposobienie
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • kontakty między rodzicami a dziećmi
  • podział majątku
 3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • dochodzenie zaległego wynagrodzenia
  • dochodzenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dochodzenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  • uchylenie kar porządkowych
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • wypadki przy pracy
  • mobbing
  • dochodzenie zadośćuczynienia za dyskryminację w zatrudnieniu.
 4. Prawo cywilne:
  • powództwa:
   • o zapłatę
   • o odszkodowanie
   • o ustalenie
   • o zniesienie współwłasności
   • o wydanie rzeczy
   • o eksmisję
  • zasiedzenie
  • postępowanie wieczystoksięgowe
 5. Prawo spadkowe:
  • dziedziczenie ustawowe i testamentowe
  • roszczenie o zachowek i zapis
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku.