Zadzwoń lub napisz
biuro@adwokatczestochowa.info

+48 698 785 540

poniedziałek - piątek
od 9:00 do 17:00

Treść główna

Od 8 września 2016 r. zaczął funkcjonować Rejestr Spadkowy, czyli publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, na bazie istniejącego dotychczas rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Informacje gromadzone w nowym rejestrze mają uniemożliwić przypadki kilkakrotnego stwierdzania spadku po tym samym zmarłym; np. przez różne sądy lub przed notariuszem.

Testament

Od wejścia w życie ustawy notariusze i sędziowie mają obowiązek dokonywania wpisów w rejestrze. Informację z systemu, czy zostało zarejestrowane poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, czy też europejskie poświadczenie spadkowe wydane w Polsce, może uzyskać każdy. Trzeba tylko znać PESEL spadkodawcy, lub inne dane (wskazane w wyszukiwarce) identyfikujące spadkodawcę.